x
 
   
ОРАНЖЕВ САПФИР

ОРАНЖЕВ САПФИР

Специфичен цвят, подчертаващ нестандартното … Нека камъкът на мъдростта, на творческата и съзидателна енергия осветява жизнания ви път.

Годежни пръстени с оранжев Сапфир

Годежни пръстени
с оранжев Сапфир

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ВАС

ОРАНЖЕВ САПФИР

Оранжевият Сапфир е скъпоценен камък с мощна енергия, подходящ за писатели, певци, художници, както и за всеки, който изразява емоциите и мислите си чрез изкуството. Той отваря пътя на божественото вдъхновение и помага на творците да материализират идеите си. Оранжевият Сапфир дава жизнена сила на притежателя си , подкрепя вашата лична виталност и сексуална енергия, дори подсилва фертилността . Този скъпоценен камък успокоява сърцето и овладява мислите, ще пропъди негативните мисли и чувства. Ще насърчи ума ви и подкрепи сърцето ви да бъдат отворени към красотата и чудото на новия живот. Ще ви донесе лекота и щастие и ще помогне да възстановите тонуса си.
Оранжевият Сапфир ще активира и пречисти вашата втора чакра, чиято функция е да управлява движението. Той ще подпомогне да контролирате енергийния поток от тялото към съзнанието ви и обратно - от съзнанието към тялото. Това е камъкът на екстаза и щастието. Той ще подобри тонуса ви и ще отвори съзнанието ви, носейки вдъхновение за нови преживявания и желание общуване. Той дава сигурност на това, че вашият творчески изказ следва сърцето ви и всички ваши действия са проява на добрата ви страна.
Оранжевият Сапфир подкрепя енергиите на радост, щастие и благодат. Той носи блаженството в любовта, подкрепя семейното щастие.