Зареждане...

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Glamira създаде настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, ("Политика за поверителност на данните"), за да обяви публично своите политики и практики, свързани с обработването на Вашите данни, получени чрез уебсайта на GLAMIRA.bg.

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Glamira си запазва правото периодично да променя или актуализира своята Политика за поверителност. Можете да разгледате най-актуалната ѝ версия, като натиснете върху хипервръзката GLAMIRA.bg която се намира в долната част на уеб сайта ни

GLAMIRA обработва личните Ви данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните - (EU) 2016/679, “Защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”, както и действащото национално законодателство за защита на личните данни.

Категории лични данни, които GLAMIRA обработва:

 • Вашата контактна информация - имена, пощенски адрес, мобилен или телефонен номер, имейл адрес
 • Вашият IP адрес
 • Данни за поръчката, включително начина на плащане и номера на трансакцията
 • История на вашата поръчката.
 • Информация свързана с предоставяне на услугата - всякакъв вид комуникация и кореспонденция между вас и нашия отдел за обслужване на клиенти.
 • В ограничен брой случаи и по изключение можем да изискаме от вас да ни предоставите допълнителни данни от вашата лична карта, за да удостоверите вашата самоличност.
 • В ограничен брой случаи можем да ви поканим да ни предоставите вашите снимки, видеоклипове и др. и в случай, че изрично сте заявили желание за участие в някоя от нашите томболи, кампании или други събития.
 • GLAMIRA си запазва правото да изпраща до всички свои клиенти покани за участие в проучвания за клиентска удовлетвореност. Участието винаги е само възможност по желание.
 • GLAMIRA не обработва и не съхранява данни от банкови карти или други финансови инструменти.

Законосъобразност на обработването

 • GLAMIRA обработва вашите лични данни, необходими за изпълнението на вашия договор за покупка от нашия сайт.
 • GLAMIRA обработва вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.

Обработваме Вашите лични данни със следните цели:

 • За целите на точното и правилно изпълнение и доставка на Вашата поръчка.
 • За целите на ясната и точна комуникация с вас относно състоянието на поръчката.
 • За целите на гаранцията в рамките на гаранционния период на продуктите
 • За целите на нашите проучвания на клиентската удовлетвореност и програмите ни за лоялност
 • За целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство - за да можем да декларираме и да отчитаме продажбите си.
 • При извънредни обстоятелства, GLAMIRA може да обработва допълнителна идентификационна информация, с цел избягването на финансова измама или кражба на самоличност.
 • По изключение GLAMIRA може да обработва допълнителни данни, като снимки, видеоклипове и др., за целите на различни кампании или лотарии, само в случаите, когато клиентите изрично заявят желание за участие в тях.
 • За да можем да изпращаме нашия бюлетин и рекламни материали само в случаите, когато клиентите дават съгласието си за това.

Срок, в който съхраняваме Вашите лични данни:

GLAMIRA съхранява личните данни, които сте предоставили по време на регистрацията на нашия сайт, до момента, до който профилът Ви е активен.

GLAMIRA съхранява личните Ви данни за срока на производството и доставката на поръчаните от Вас продукти, за срока, посочен в Условията за връщане, но не по-дълъг от 2 години или при по-дълга гаранция, за срока на гаранционната отговорност.

В случай че изискаме допълнителни данни, за да удостоверим вашата самоличност, ще запазим тези данни, докато законовото изискване за запазването им вече не е налице.

В случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании, лотарии и всякакви други промоции, периодът на обработка ще бъде посочен във всеки случай, а участниците ще бъдат информирани за него.

Потенциални получатели на Вашите лични данни:

GLAMIRA не предоставя Вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това или в изброените по-долу случаи:

GLAMIRA предоставя вашето име, адрес и телефонен номер на куриерската фирма, която доставя вашия продукт.

При извънредни обстоятелства, GLAMIRA може да потвърди личните Ви данни пред доставчиците на платежни услуги, с цел предотватяване на финансови измами или кражба на самоличност.

Когато специален закон изисква това, GLAMIRA прехвърля необходимите лични данни към компетентните данъчни и други държавни органи, както и към доставчиците на счетоводни услуги.

Вашите права като субект на данни - по всяко време, вие имате право да:

 • Да поискате достъп до вашите лични данни, които GLAMIRA обработва, както и да получите копие от тях.
 • Да поискате изтриването на личните ви данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.
 • Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.
 • За да упражните някое от гореизброените права, просто изпратете имейл съобщение с молбата си на нашата страница за контакт или на имейл на service@GLAMIRA.bg Ще ви отговорим в най-кратък срок.
 • По всяко време, ако се опасявате, че вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните, който ще намерите, отбелязан по-долу.

Нашите препоръки към вас с оглед защитата на вашите данни:

 • Пазете Вашата парола и не я споделяйте с трети лица. Когато използвате обществен компютър (напр. в библиотека или интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезнали от профила си, преди да изключите компютъра.
 • GLAMIRA гарантира, че няма да контактува с трето лице, различно от това, посочено в тази декларация за поверителност, относно поръчката ви.
 • GLAMIRA гарантира, че не изисква от клиентите си да разкриват паролата си при използване на уебсайта. GLAMIRA не изисква от клиентите си да разкриват банковите си сметки или други финансови инструменти. Всяко подобно искане, направено по телефона, чат или електронна поща, трябва да се игнорира.

Ако някой е отправил такова искане към вас, моля, свържете се незабавно с GLAMIRA.

Как защитаваме вашите лични данни?

GLAMIRA гарантира, че са предприети всички административни, технически и физически мерки за защита на вашите лични данни от случайно, незаконно или неоторизирано обработване, унищожаване, загуба, достъп, разкриване или използване.

GLAMIRA е прие свои вътрешни етични правила за обработка на лични данни, а нашите служители преминаха специално обучение относно общите принципи на Правото на защита на личните данни, както и конкретните задължения на компаниите и техните служители, във връзка с правилното прилагане на изисканията на Общия Регламент за защита на данните

Ние защитаваме нашия уебсайт и останалите ни информационни системи, чрез използване на най-съвременните технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на вашите данни от неоторизирани лица. Независимо от редовните проверки, нека имаме предвид, че гарантирана защита срещу всички заплахи никъде не би могла да бъде осигурена.

Кой е отговорен за обработването на вашите лични данни?

Всички дружества от групата GLAMIRA работят като съвместни администратори по смисъла на Общия регламент за защита на данните - (EU) 2016/679 - чл. 26.

Всички дружества от групата GLAMIRA обработваме личните данни на нашите клиенти съгласно нарочно подписано споразумение между нас. Ние събираме едни и същи категории лични данни на нашите клиенти, съхраняваме ги само за целите, посочени в тази Политика за поверителност. GLAMIRA гарантира, че всички дружества в групата са предприели едни и същи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни.

Отговорно лице за обработването на вашите лични данни

Вашата държава

Отговорно лице за обработването на вашите лични данни

Интернет страница и контактна информация

Отговорен орган, към който можете да подадете жалба

Германия
Австрия
Швеция
Белгия
Холандия
Италия
Унгария
Испания
Румъния
Полша
Словакия
Ирландия
Литва
Португалия

GLAMIRA GmbH - Sontraer Straße 19, 60386, Frankfurt, Германия

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Федерален комисар за защита на данните и свобода на информацията
Husarenstraße 30 53117 Bonn

e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/
Компетентността за разглеждане на жалби е разпределена между регионални комисари, чиито списък можете да откриете тук https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

България
Хърватия
Чехия
Дания
Естония
Финландия
Франция
Латвия
Малта
Словения
Сан Марино
Държава Ватикан
Бразилия
Мексикански
Аржентина
Колумбия
Перу
Боливия
Еквадор
Хондурас
Доминиканска република
Гватемала
Коста Рика
Уругвай
Чили
Китай
Япония
Молдова
Сингапур
Нова Зеландия
Черна гора
Виетнамски
Индия
Обединени арабски емирства
Южна Африка
Хонг Конг
Сърбия
Канада

GLMR EOOD Blvd. Andrei Lyapchev №1A, 1756, Sofia, България

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Комисия за защита на личните данни - https://www.cpdp.bg/

Швейцария
Лихтенщайн

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Швейцария

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Федерален Комисар по защита на данните - https://www.edoeb.admin.ch

Австралия

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000, Австралия

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Австралийски Информационен Комиса - https://www.oaic.gov.au/

САЩ
Гренландия
Френска Гвиана
Гваделупа
Мартиника
Британски Вирджински Острови
Острови Туркс и Кейкос
Сан Пиер и Микелон
Фарьорски острови
Гибралтар
Острови Кук
Кирибати
Маршалови острови
Федерални щати на Микронезия
Науру
Палау
Френска Полинезия

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, САЩ

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Федерален Търговски Комисар - https://ftccomplaintassistant.gov

Турция

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul, Турция

https://www.glamira.com.tr

PНационален Орган по защита на данните https://www.kvkk.gov.tr/

Норвегия

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Норвегия

https://www.glamira.no

Великобритания

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, Великобритания

https://www.glamira.co.uk/ 

Автоматично запазване

Ако заявите файл от уебсайта, част от данните за достъп се съхраняват по подразбиране.

Тези данни са именно:

 • Страницата, заявена от файла
 • Името на файла
 • Датата и времето на заявката
 • Периодът на съхранение
 • Обемът на трансферираните данни
 • Състоянието на достъпа (файлът е прехвърлен, файлът не е открит, т.н.)
 • Описание на вида и версията на браузъра
 • Инсталираната операционна система
 • Резолюцията на екрана и дълбочината на цвета

Допълнителни лични данни се съхраняват единствено, ако са предоставени доброволно от Вас, например по време на процеса на регистрация или при осъществяването на контакт. Ще откриете повече информация под заглавие “Незадължителни данни” .

Бисквитки

При използването на нашия уебсайт Glamira си запазва правото да прибягва до употребата на "бисквитки", за да направи услугата по-лесна, по-ефективна и по-безопасна. "Бисквитките" представляват малки файлове, които се съхраняват на вашия компютър и браузърът Ви запаметява. Бисквитките не се отразяват на работата на Вашия компютър, не съдържат никакви вируси. Повечето от бисквитките, които използваме, са т.нар. "Бисквитки на потребителска сесия". Те автоматично се изтриват от твърдия Ви диск след като посещението на нашия сайт приключи. Останалите "бисквитки" остават на компютъра Ви, което ни позволява да го разпознаем по време на следващото Ви посещение, така че да не се налага наново да попълвате формуляр за влизане.

Използваме информацията, съдържаща се в "бисквитките", за да улесним използването на нашия сайт и да адаптираме неговите функционалности към Вашите нужди. Препоръчваме Ви да не настройвате браузъра си така, че той да блокира "бисквитките", тъй като това ще Ви попречи да се движите свободно от страница на страница и да се възползвате от всички функции на уеб сайта на GLAMIRA.bg

Моля, прочетете нашите Правила за "бисквитките", за да научите повече за това как използваме "бисквитките" и как можете да ги управлявате.

Незадължителни данни

Разбира се, можете да използвате уеб сайта на glamira.bg и без да споделяте никаква лична информация. В случай обаче, че решите да закупите продукт от нас, ще трябва да ни предоставите Ваши лични данни, за да можете да посочите желаните продукти, да ги платите, а ние да доставим поръчката. Тази информация ние използваме за да извършим доставката. Вашите данни (име, адрес, евентуално телефонен номер за координиране на доставката) се изпращат на куриерската компания, която извършва доставката. За извършване на плащанията, Вашите данни (например номер на банкова карта или сметка) ще бъдат прехвърлени на доставчика на платежната услуга. Всички трети страни обаче са задължени да обработват данните конфиденциално, и да ги използват единствено за целите на предоставяне на услуги и извършване на трансакции от наше име.

В случай, че заявите абонамент за нашия бюлетин, ние ще го изпращаме до посочения от вас електронен адрес. Ще получавате рекламна информация, новини за нашата компания и информация за нашите продукти.

Ние не прехвърляме Ваши данни на трети страни и не ги използваме за рекламни цели. Ако желаете Вашите данни да бъдат използвани от нас за реклама на нашата компания - GLAMIRA.bg, винаги можете да се абонирате за нашия бюлетин.

Потребителският акаунт Ви позволява да разгледате поръчките си, да променяте клиентската си информация и паролата. След доставката на Вашата поръчка, можете по всяко време да поискате от Glamira Вашата лична информация да бъде изтрита, като просто изпратите имейл до нас .

Моля, имайте предвид, че Glamira може да събира допълнителна, макар и не лична информация за вас, дори и да не купувате никакви продукти от нашия уебсайт (моля разгледайте нашите Правила за "бисквитките").

Сигурност

Ние осигуряваме нашия уебсайт, както и другите ни системи, като сме въвели достатъчно технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на вашите данни от неоторизирани лица. Моля, имайте предвид, че независимо от редовните проверки, пълно осигуряване срещу всички заплахи не е възможно.

Анулиране / Информация

Можете по всяко време да се откажете от съгласието си да съхраняваме и обработваме данните Ви, да коригирате информацията съхранявана от нас, да поискате информация или да заявите заличаването й. При поискване ние ще предоставим безплатно пълната информация, съхранявана при нас, за Вас и компанията Ви. Просто ни изпратете кракто съобщение на страницата ни за контакти или имейл до service@GLAMIRA.bg. Ако заличаването е в конфликт с договорни или нормативни задължения, ще блокираме данните.

Отговорен за обработването на данните:

GLAMIRA.bg
GLMR EOOD,
Blvd. Andrei Lyapchev №1A
Sofia 1756, България

България
Още информация за носещото отговорност лице могат да бъдат открити в секцията ни За нас.

Google Analytics

ТТози уебсайт използва Google Analytics®. Това е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки", които представляват малки текстови файлове, съхранявани на вашия компютър, позволяващи анализ на използването на уебсайта. Информацията, генерирана от "бисквитките" при използването на този уебсайт (включително IP адреса), чрез Google Аналитикс, достига до сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google използва тази информация, за да извършва оценка на използването на уебсайта ни, да предоставя отчети за неговата активност на нашите уеб специалисти и да ни информира за използването на интернет услугите. Google може да предава тази информация на трети страни, единствено ако специален закон изисква това, или ако трети страни обработват тези данни от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Вие Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки в браузъра си; Важно е обаче да имате предвид, че в този случай няма да можете да използвате всички функции на сайта ни. При работа с нашия уебсайт, вие приемате обработката на данните от Google по описания по-горе начин и единствено за посочените цели.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно правилата и политиките на Glamira за защита на личните данни, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти по електронна поща на адрес service@GLAMIRA.bg или на телефон +359 2 493 0123