Зареждане...

Отказ

Право на отказ

Можете да анулирате поръчката си (без да обяснявате причините за това), по всяко време в срок от 14 дни след датата на поръчката. Искането Ви за анулиране на поръчката трябва да бъде изпратено до нас в писмен вид (по поща, имейл или факс). Ако получите продуктите преди крайния срок, можете да анулирате поръчката си като ни върнете получените артикули. За да сте сигурни, че отказът е направен своевременно, е достатъчно да ни изпратите искането си - или да ни върнете продуктите - в 14-дневния период.

Искането за отказ трябва да бъде адресирано до:

GLAMIRA.bg
GLMR EOOD
bul. Andrey Lyapchev №1A
Sofia 1756, Bulgaria
Факс: 07131/39419-19
Имейл: service@glamira.bg

Последствия от отказа:

В случай на успешен отказ всички стоки, услуги и пари разменени между страните трябва да бъдат върнати, всички финансови средства трябва да бъдат възстановени. В случаите, когато са възникнали щети върху продуктите след получаването им от клиента, той трябва да заплати обезщетение; това не важи, ако доставените артикули са били повредени само в следствие на пробването им (например, това би могло да се случи и в скъп бижутерски магазин). За да избегнете потенциалното плащане на обезщетение за повредените стоки, Ви съветваме да не ги пробвате и носите, защото така можете да повлияете негативно на стойността им; особено след като сте решили да ни уведомите за отказа си. Ако продуктите могат да бъдат върнати по пощата, ще покрием всяка вероятност за загуба или щета на стоките по време на транспортиране. Продуктите, които не могат да бъдат изпратени по пощата ще бъдат изпратени с наложен платеж. Всяко дължимо обезщетение за повредени продукти трябва да бъде платено в рамките на 30 дена от деклариране желанието Ви за отказ. Времето започва да тече от датата на изпращане на искането Ви до нас или от момента, в който получим върнатите от Вас стоки.

Правото за връщане не важи за стоките изброени в §312. d разд. 1. BGB. А именно:

Стоки произведени според изискванията или спецификациите на клиента, стоки, които не могат да бъдат изпратени обратно поради състоянието им, стоки, които лесно се повреждат, стоки, които са с изтекъл срок.